Ensemble Conservatoire

Het Ensemble Conservatoire bestaat uit een vaste kern van beroepsmusici die ook  hun werkterrein hebben in de grote professionele orkesten en in het onderwijs aan conservatoria en muziekscholen. Met 15 tot 20 producties per jaar in het gehele land heeft het Ensemble Conservatoire een goede naam verworven voor wat betreft betrouwbaar en hoogstaand orkestspel van barok- en romantische muziek.
Het Ensemble Conservatoire is  een veel gevraagd orkest voor de begeleiding van koren.

Het orkest is in het verleden ontstaan uit studenten van het Zwolse Conservatorium en speciaal opgericht voor het begeleiden van koren. De kwaliteit, flexibiliteit en de geestdrift waarmee door de orkestleden gemusiceerd wordt, heeft er toe geleid dat het orkest zijn medewerking heeft verleend aan radio- en televisieopnamen en aan talrijke concerten in binnen- en buitenland.