Judith Sportel, Sopraan

Judith Sportel werd in 1972 geboren te Hoogeveen en groeide op in een gezin waarin zij al op jonge leeftijd met muziek en zang in aanraking kwam.

Via de muziekschool, waar zij piano- en zanglessen volgde bij Gerrit Jan Rutgers, was de keuze om muziek te gaan studeren snel gemaakt. Zij studeerde klassieke zang aan het

conservatorium te Zwolle bij Lodewijk Meeuwsen, alwaar zij in 1996 glansrijk afstudeerde.

Gedurende haar studie maakte zij ruimschoots kennis met veel gevarieerd en uiteenlopend repertoire. Bij menig bekend zangpedagoog volgde zij masterclasses. Op dit moment wordt Judith gecoached door Joke de Vin.